Cách Đăng nhập

  • Truy cập trang web  http://nckh.ou.edu.vn. Để login, chọn Login with Google, tại màn hình tiếp theo, chọn tài khoản email của Trường. Nếu không thấy tài khoản email của Trường, xin cuộn xuống cuối trang và chọn Use another account rồi thực hiện theo các yêu cầu trên màn hình.  

  • Nếu muốn xem thông tin về các công trình đã đăng ký kể từ năm 2015 đến nay, xin bấm vào ô Jump to a Project, Chọn Cong Bo Khoa Hoc

  • Nếu muốn kê khai công trình phát sinh mới cho năm học hiện tại, xin bấm vào ô Jump to a Project, Chọn Ke khai cong bo


Related Articles