Cách kê khai các ứng dụng trong giảng dạy đào tạo của đề tài, bài báo

- Việc kê khai được thực hiện cho mỗi đề tài, bài báo có ứng dụng

                        Các hồ sơ đã khóa không cập nhật tiếp vẫn có thể kê khai ứng dụng được

- Nếu một đề tài, bài báo được dùng trong nhiều hoạt động giảng dạy, đào tạo khác nhau thì nên kê riêng thành từng mục để thống kê chính xác.

 

1. Mở trang màn hình của công trình tương ứng

2. Cuộn xuống dưới, sẽ thấy mục Ứng dụng, ở bên phải có chữ Add,

3. Bấm vào chữ Add sẽ mở ra cửa số nhập liệu

4. Lưu ý nhập liệu

Phạm vi: Là phạm vi của ứng dụng (giảng dạy, v.v..), có thể chọn nhiều phạm vi

Thuộc ngành: Là ứng dụng cho ngành đào tạo nào (dùng để sau này nếu cần thống kê cho từng ngành), có thể chọn nhiều ngành

Năm học: Ứng dụng cho năm học nào, có thể chọn nhiều năm

Môn học/Đề tài NCKH Sinh viên: Quý thầy cô gõ tên môn học, hoặc tên đề tài. Lưu ý mỗi lượt kê khai chỉ nên kê khai cho một môn học, hoặc đề tài để thống kê chính xác số lượng ứng dụng của công trình. Nếu quý thầy cô dùng trong nhiều môn học, nhiều hoạt động thì nên kê thành nhiều lượt.

Mô tả: Mô tả vắn tắt về ứng dụng: ví dụ dùng làm case study cho nội dung nào, dùng minh họa trong phần nào, bài nào v.v..,


Related Articles