Cách kiểm tra trạng thái và điểm NCKH của công trình

1. Login vào hệ thống kê khai NCKH tại http://nckh.ou.edu.vn

2. Chọn Jump to a project ở góc trên bên phải, sau đó chọn Kê khai công bố

3. Chọn tab Issues sẽ thấy tất cả các công trình đã kê khai cho năm học 2020-2021 mà thầy cô có tham gia

4. Chọn công trình cụ thể để xem 
 - Status cho biết tình trạng bài. Nếu là Accepted là bài được công nhận. Nếu là trạng thái khác là bài chưa được công nhận, xin xem field MC-Status và phần History bên dưới để biết rõ hơn
- Thông tin về vai trò trong bài và điểm NCKH xem tại mục ở màn hình này Thuong/Diem NCKH

5. Nếu có vấn đề cần phản hồi, xin bấm Notes ở góc trên bên phải, (Tại dòng Công Trình #xxxx), sau đó nêu các phản hồi, bổ sung thêm thông tin, hoặc có thể upload thêm minh chứng và bấm Submit
Related Articles