Cách sửa hồ sơ đã nhập, thêm minh chứng, tài liệu

  • Sau khi đăng nhập, ở góc trên bên phải có ô Search, nếu biết số hồ sơ có thể gõ số hồ sơ vào đây rồi Enter để mở hồ sơ cần sửa
  • Nếu không biết số hồ sơ, Bấm vào ô bên cạnh ô Search, sẽ thấy danh sách các mục có thể xem, chọn mục phù hợp.
  • Nếu chọn Công bố khoa học sẽ thấy được tất cả các công trình đã kê khai từ trước tới nay. Chọn công trình muốn sửa
  • Khi đã mở hồ sơ công trình, có thể chỉnh sửa bằng cách bấm Edit (ở góc trên bên phải), màn hình sẽ giống như khi khai báo hồ sơ mới, có thể cập nhật, thay đổi thông tin, upload file mới hoặc file bổ sung.

  • Với các hồ sơ đã khóa cập nhật sẽ không có nút Edit, có thể bấm vào nút Notes, lúc này sẽ có khung để gõ các thông tin và cho phép upload file để bổ sung file minh chứng, tài liệu
  •  Đối với File Attachment, có thể xóa file đã đưa lên bằng cách chọn file (click vào ô vuông bên trái mỗi file) và chọn Delete selected files. Các file đã bị xóa có thể được lấy lại bằng cách bấm vào Deleted attachments, chọn các file cần lấy lại và bấm Restore selected files.


Related Articles