Hội thảo lần thứ nhất


Nằm trong khuôn khổ thực hiện đề tài, ngày 14/12/2019, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội thảo với chủ đề


Thực trạng đào tạo E-learning ở Việt Nam, xu hướng thế giới
và các yếu tố (điều kiện) phát triển các loại hình đào tạo trên ở Việt Nam


Hội thảo được Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào Tạo Nguyễn Văn Phúc cùng nhiều lãnh đạo vụ, cục của Bộ đến tham gia  và đã quy tụ gần 100 nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà giáo và các cán bộ lãnh đạo đến từ gần 30 trường đại học, cao đẳng trên cả nước.

Hội thảo đã nhận được gần 50 bài tham luận gởi đến, trong số đó, 5 bài được chọn trình bày tại phiên toàn thể và 10 bài đã được chọn trình bày tại các phiên thảo luận.


Tài liệu hội thảo có thể được truy cập tại đây

Kỷ yếu hội thảo lần thứ nhất (14/12/2019)


Hội thảo lần thứ hai

Cũng trong khuôn khố thực hiện đề án, nhằm chia sẻ các kết quả của Đề án và lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện, ngày 16/10/2021 Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội thảo với chủ đề:


Quy định, điều kiện và giải pháp phát triển phương thức
E-learning trong giáo dục đại học tại Việt Nam


Hội thảo cũng đồng thời tạo cơ hội cho các nhà khoa học, các đơn vị và cá nhân quan tâm cùng nhau trao đổi để đóng góp cho các quy định, điều kiện và giải pháp phát triển phương thức e-learning trong giáo dục đại học tại Việt Nam. Một số nghiên cứu và kinh nghiệm ứng dụng e-learning đến từ giảng viên, các nhà nghiên cứu của nhiều trường đại học cũng được chia sẻ trong các phiên thảo luận song song của Hội thảo.


Tài liệu hội thảo có thể được truy cập tại đây

Kỷ yếu hội thảo lần thứ 2 (16/10/2021)